Home Over Monique Tarieven Contact
 • ALGEMENE VOORWAARDEN:
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van de Praktijk voor Natuurgeneeswijzen van Monique van Pappelendam.

 • Annuleren van de afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de afspraak, daarna wordt 50 % van de consultprijs in rekening gebracht, met uitzondering van overmacht. Annuleren kan via tel.nr 0223 521286 evt. b.g.g. de telefoonbeantwoorder inspreken, of via de e-mail: mvanpappelendam@quicknet.nl.
 • Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt vanwege de gereserveerde tijd 100% van de behandeling/consultprijs per factuur in rekening gebracht.
 • Bestelde producten zijn exclusief evt. verzendkosten en de produkten worden niet retour genomen.
 • De kosten van het consult/producten worden in rekening gebracht volgens het geldende of overeengekomen tarief en dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Ik heb erkende opleidingen gevolgd, maar ben geen arts. Ga bij medische klachten altijd eerst naar de huisarts voor een diagnose.
 • Pas ook zeker nooit uw medicatie aan zonder overleg met uw huisarts/specialist.
 • De behandeling vervangt niet de reguliere geneeskunde maar werkt ondersteunend.
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van de Praktijk voor Natuurgeneeswijzen. De adviseur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten het consult. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit advies/begeleiding.
 • Iedere meting is een momentopname. Naar aanleiding van de meting vindt een behandeling plaats welke een onderdeel is van het proces wat de cliënt aangaat. De adviseur geeft de termijn aan tussen de behandelingen.
 • Klachtenregeling: Als lid van de Stichting Gezondzorg (lidnr 1294) valt de adviseur onder de klachtenregeling van deze stichting. Het secretariaat van de stichting is per telefoon
 • (06 30407549) en per e-mail secretariaat@gezondzorg.nl bereikbaar.

  UW PRIVACY:
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Mijn contactgegevens

Adres
Schorweg 12A, 1764 MB Breezand
Telefoon
0223 - 521286 (op werkdagen)
E-mail
praktijkmvanpappelendam@gmail.com
U kunt mij ook vinden op Facebook!
BTW identificatienummer: NL001546048B97

Algemene Voorwaarden