Home Over Monique Tarieven Contact

Consult
U kunt kiezen voor een consult in de praktijkruimte , maar ook voor een consult op afstand. Ik voel altijd even in wat op dat moment het meest gewenst is. Vooraf vraag ik altijd een anamneseformulier in te vullen en te retourneren.

Consult in de praktijk
Het consult vindt plaats op een afgesproken tijdstip in de praktijk. Bij een eerste consult bespreken wij het anamneseformulier. Daarna vindt een meting plaats m.b.v. de Bio-tensor waaruit een plan van aanpak volgt. De geadviseerde middelen kunnen voor zover ze voorradig zijn direct meegenomen worden. De declaratie volgt via de e-mail.

Bij het vervolg consult bespreken we de resultaten en ervaringen sinds het vorige consult, maken we een vervolg-meting en passen we zo nodig de behandeling aan en maken een vervolg op de eerder gegeven adviezen. Ik geef hierbij de tijd aan tussen de metingen/controles.

Het tarief is €65.-/uur. De consultprijs is exclusief de geadviseerde middelen en evt. verzendkosten. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Helaas worden de kosten niet vergoed door verzekeraars.

Consult op afstand
Naar aanleiding van een telefonische hulpvraag/intake vindt de meting op afstand plaats, uiteraard met toestemming van de cliënt. Voor een consult op afstand heb ik eveneens het vooraf ingevulde anamneseformulier nodig. Naar aanleiding van de meting worden de resultaten telefonisch besproken. De benodigde middelen worden u dan toegezonden. De declaratie volgt via e-mail. Vragen of voortgang gaat dan ook meestal via de e-mail en telefoon. Ik behandel diverse mensen en dieren op afstand met hetzelfde, vaak verpletterende, resultaat als in de praktijk.

Bij 2e en volgende consulten staan centraal een bespreking van resultaten en ervaringen sinds het vorige consult, een vervolg-meting en voorts zo nodig een wijziging en vervolg op de eerder gegeven adviezen. Ik geef daarbij de tijd aan tussen de metingen/controles.

Het tarief voor een afstand consult is €65,-/uur. U bespaart hiermee reistijd en reiskosten. De consultprijs is exclusief de geadviseerde middelen en evt. verzendkosten. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Helaas worden de kosten niet vergoed door verzekeraars.

Cliënten-dossier
Wat betreft de door mij ontvangen informatie, valt deze uitdrukkelijk onder mijn beroepsgeheim.

Afspraak maken
Het maken van een afspraak gaat het makkelijkst via de mail. Als u het telefonisch wilt doen, houd er dan rekening mee dat ik in consult kan zitten en de telefoon dan niet opneem. U zou zelf ook niet gestoord willen worden. Ik nodig U uit om een boodschap in te spreken als ik niet opneem. Een e-mail kan altijd, deze open ik meerdere keren per dag, zelfs in het weekend.

Voor spoedgevallen dient u zich te wenden tot uw huisarts.

Mijn contactgegevens

Adres
Schorweg 12A, 1764 MB Breezand
Telefoon
0223 - 521286 (op werkdagen)
E-mail
praktijkmvanpappelendam@gmail.com
U kunt mij ook vinden op Facebook!
BTW identificatienummer: NL001546048B97

Algemene Voorwaarden